Пошук
 
Корпоративне управління
Доктрина приватної ініціативи
Регуляторна реформа
Спрощена система оподаткування
Адміністративна реформа
Пенсійна реформа
Розвиток підприємництва


+ in

dbffc676
ПодіїВиданняАналітичні документиПро організаціюКорисні посилання
 Укр РусEng
Публікації

 22.10.2004   РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ВИКОНАННЯ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ (травень - жовтень 2004 року)
Інститут Конкурентного суспільства, жовтень, 2004


РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ВИКОНАННЯ

РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ


(травень - жовтень 2004 року)

Дмитро Ляпін
Інститут Конкурентного Суспільства

За півроку, які минуло з дати попереднього моніторингу, хоча й стало більше прикладів розуміння органами державної влади вимог закону та свідомого ставлення до його виконання, але загальний стан реалізації регуляторної політики залишається незадовільним. Задля свідомого невиконання вимог закону органи державної влади застосовують ряд простих „прийомів”, які створюють ілюзію реалізації засад регуляторної політики.

На сьогодні можна констатувати, що система державного управління в нашій країні характеризується ознаками кризи, коли між органами державної влади та суспільством (населенням) існує значний розрив. Наявність розриву, який інколи здається прірвою, призводить до втрати довіри до рішень та дій органів державної влади, втрати владою своєї легітимності. В результаті падає сила закону, суспільство переходить до регуляції свого життя на основі неформалізованого права сили. Як наслідок можна очікувати або революційної зміни системи влади, або переходу до диктаторської форми правління. Такий наслідок є невигідним як для суспільства, так і для представників влади, і тому більшість країн світу останніми десятиріччями значну увагу приділяє зменшенню розриву між органами державної влади та суспільством. Інструменти, що використовуються для цього, зводяться до підвищення прозорості та відкритості влади, залучення громадськості до обговорення та прийняття державних рішень. В цьому ж ряду стоять інструменти підвищення ефективності державної влади, в результаті застосування яких суспільство отримує  більші вигод, ніж витрачає на збереження та утримання апарату державної влади.
Україна відчуває цю кризу на протязі останніх років, і зовсім не випадково була розпочата адміністративна реформа, прийнято ряд документів на вищому рівні управління щодо підвищення прозорості органів державної влади, залучення громадськості до обговорення державних рішень. Останніми прикладами є ініціація створення при органах центральної виконавчої влади громадських рад.
Однак слід констатувати, що інерція кризи напрочуд значна і для свого подолання вимагає серйозних зусиль як представників державної влади, так і громадського суспільства. Тому пошук і запровадження дієвих інструментів подолання кризи державного управління стає все більше і більше на часі.
У липні 2003 року Верховна Рада України феноменальною кількістю у 421 (!) голосів народних депутатів прийняла Закон України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” (тобто 94% народних депутатів віддали свої голоси за прийняття цього закону і реалізацію регуляторної політики в країні). Така одностайність депутатського корпусу по-перше є абсолютним рекордом для Верховної Ради, а по-друге, є свідченням важливості та своєчасності цієї проблеми.
Законодавче визначення і закріплення процедур регуляторної політики в Україні мало стати початком нового етапу – широкомасштабного запровадження у повсякденну діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування принципів, норм та процедур нової системи управління, впливовим та дієвим інструментом адміністративної реформи.
Але тільки правильне та вмотивоване використання принципів та норм регуляторної політики (цього інструменту адміністративної реформи) з боку, в першу чергу, органів державної влади, дозволить забезпечити формування нової системи державного управління, яка має стати підконтрольною народові, прозорою і ефективною.
Слід відмітити, що регуляторна політика не є винаходом України – це найостанніша адаптація світового досвіду щодо зменшення розриву між органами державної влади та суспільством, а серед країн СНД це перший досвід.
Відповідно до Закону про регуляторну політику практично увесь регуляторний процес має супроводжуватись публічними консультаціями, що в результаті має сформувати систему державного управління, яка стане близькою до потреб і запитів людей, а головним пріоритетом її діяльності буде служіння народові, національним інтересом. Така система державного управління має бути підконтрольною народові, прозорою, побудованою на наукових принципах і ефективною. Це в першу чергу забезпечується законодавчими вимогами до органів державної влади оприлюднювати інформацію з усіх етапів власної регуляторної діяльності.
Реалії сучасної практики виконання законодавства органами державної влади визначають справедливість питання: „Чи буде передбачений законом діалог „влада – громадськість” дієвим, або залишиться лише черговим побажанням?”. У значній мірі позитивна відповідь на це питання на першому етапі впровадження регуляторної реформи, на якому її норми повинні стати звичайною повсякденною практикою органів державної влади, залежить від виконання органами влади норм Закону, які вимагають оприлюднення повідомлення про розробку проекту регуляторного акту, тексту самого проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу не менш, ніж за один місяць до затвердження цього проекту.
Але на практиці „автоматичне” виконання цієї процедури стикається з найбільшою кількістю проблем.
Тому Інститут Конкурентного Суспільства у березні 2004 року запровадив періодичний моніторинг за виконанням органами державної влади процедури оприлюднення повідомлення про розробку проекту регуляторного акту, тексту самого проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу, вбачаючи, що об’єктивна оцінка та оприлюднення результатів має стати одним з мотивуючих стимулів органів влади виконувати процедури регуляторної політики.


Зміст дослідження та методологія
Зрозуміло, що процедури регуляторної політики у своїй більшості мають прецедентний характер і залежать від ступеня виконання центральними органами виконавчої влади (ЦОВВ) та обласними державними адміністраціями (ОДА).
Тому Інститут Конкурентного Суспільства (ICS) у квітні 2004 року письмово звернувся до керівників ЦОВВ та ОДА (за процедурою поштового повідомлення про вручення) з наступним запитанням: „Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року №1160-IV передбачено оприлюднення регуляторним органом планів підготовки проектів регуляторних актів, текстів проектів регуляторних актів та аналізів регуляторного впливу (по кожному проекту) у спосіб, визначений статтею 13 закону. У зв’язку з цим просимо Вас повідомити нам визначені Вами друковані  засоби  масової  інформації для оприлюднення цих матеріалів. Також просимо надіслати текст та вихідні данні Вашого відповідного розпорядчого документу.”
Аналіз відповідей на цей запит дозволяє зробити висновки по наступних напрямках:
1) за змістом відповіді - ступінь розуміння посадовими особами органу державної влади вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11 вересня 2003 року  №1160-IV в частині оприлюднення проектів регуляторних актів;
2) за наявності відповіді - ступінь виконання посадовими особами органу державної влади вимог Закону України „Про інформацію” від 2 жовтня 1992 р. №2657-XII..
3) за контрольними перевірками інформації на офіційних Інтернет-сайтах органів виконавчої влади – ступінь виконання органом державної влади вимог Указів Президента України "Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні" від 31 липня 2000 р. №928 та "Про підготовку пропозицій щодо забезпечення гласності та відкритості діяльності органів державної влади" від 17 травня 2001 р. №325, а також вимог Постанови Кабінету Міністрів України „Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади” від 4 січня 2002 р. №3 (Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ №905 від 16.06.2003 та №150 від 11.02.2004) та вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Результати дослідження
Станом на 14 травня 2004 року на свій запит ICS отримав 67 відповідей (47 відповідей від ЦОВВ та 20 відповідей від ОДА). Всього у березні було направлено 96 листів (69 – ЦОВВ та 27 – ОДА).
ЦОВВ, які не надали відповідь:
• Департамент Державної служби охорони при МВС України
• Державний комітет зв'язку та інформатизації України
• Державний комітет статистики України
• Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства
• Державний комітет України по водному господарству
• Міністерство України у справах сім'ї, дітей та молоді
• Міністерство праці та соціальної політики України
• Міністерство аграрної політики України
• Міністерство внутрішніх справ України
• Міністерство охорони навколишнього природного середовища України
• Міністерство освіти і науки України
• Міністерство охорони здоров'я України
• Фонд державного майна України
ОДА, які не надали відповідь:
• Волинська обласна державна адміністрація
• Сумська обласна державна адміністрація
• Харківська обласна державна адміністрація
• Черкаська обласна державна адміністрація
• Севастопольська міська державна адміністрація
Також не надала відповідь Рада міністрів Автономної Республіки Крим.

Основні результати наявності оприлюдненої інформації на офіційних(!) Інтернет-сайтах органів державної влади, що вимагається Законом, наведено у таблиці (станом на травень та жовтень 2004 року - таблиця наведена у повній версії моніторингу). Примітка: при контролі інформації на офіційних Інтернет-сайтах органів державної влади (ЦОВВ та ОДА) основна увага приділялась виконанню вимог Постанови КМУ „Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади” від 4 січня 2002 р. №3, а саме: „8. На веб-сайті органу виконавчої влади розміщується така інформація: - повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів, проекти цих актів і аналіз їх регуляторного впливу”.


Можна стверджувати, що за півроку, які минуло з дати попереднього моніторингу, хоча й стало більше прикладів розуміння органами державної влади вимог закону та свідомого ставлення до його виконання, але загальний стан реалізації регуляторної політики залишається незадовільним.
Задля свідомого невиконання вимог Закону органи державної влади застосовують ряд простих „прийомів”, які створюють ілюзію реалізації тим чи іншим органом засад регуляторної політики.


Основні „прийоми”, які застосовуються для невиконання вимог Закону
В результаті дослідження можна сформулювати ряд типових „хитрощів”, які використовуються органами державної влади задля імітації виконання вимог Закону:
1) Оприлюднення проектів регуляторних актів не супроводжується аналізом регуляторного впливу (у кращому випадку замість АРВ оприлюднюються пояснювальні записки, структура та зміст яких протирічить вимогам регуляторної політики – Закону та Постанові КМУ №308 від 11 березня 2004 року);
2) Обов’язкова інформація на офіційних Інтернет-сайтах органів державної влади носить фрагментарний та неповний характер:
• відсутні повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту;
• відсутня інформація про дату оприлюднення проекту, відсутня інформація про терміни та спосіб надання громадянами та об’єднаннями громадян (підприємців) своїх зауважень та пропозицій до оприлюднених проектів;
• штучно обмежується кількість проектів, які оприлюднюються;
3) При оприлюднені інформації на офіційних Інтернет-сайтах органів державної влади застосовуються штучні перепони, які утруднюють пошук необхідної інформації чи роблять цей пошук взагалі неможливим:
• Інтернет-лінки („зсилки”) некоректні або взагалі не працюють;
• проекти регуляторних актів „приховані” глибоко на офійних Інтернет-стайтах, відсутні лінки з головної сторінки сайту;
• інформація не актуалізується, оприлюднюються проекти актів, які розроблено декілька років тому назад і які давно затверджені відповідними органами державної влади;
4) проекти затверджуються керівниками органів державної влади з порушенням визначеного законом терміну на обговорення (Закон вимагає на процедуру обговорення не менше місяця).
Ці типові „прийоми” (які можна класифікувати як „хитрощі”) дозволяють однозначно стверджувати, що виконання органами державної влади норм державної регуляторної політики зведено до свідомої чи несвідомої імітації виконання вимог Закону та спотворення визначених Законом процедур.

ВИСНОВКИ:
А) виконання органами державної влади вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” залишається вибірковим, хаотичним та спотвореним. В цілому – незадовільним. Органи державної влади України або не розуміють, або свідомо намагаються не виконувати прямі вимоги вітчизняного законодавства, які стосуються процедур обов’язкового оприлюднення проектів регуляторних актів та аналізів регуляторного впливу.
Б) продовжується практика грубого порушення органами державної влади вимог законодавства щодо надання інформації громадянам країни та громадським організаціям.

РЕКОМЕНДАЦІЇ:
Як це не парадоксально, але найбільш зацікавленою стороною у належному виконанні органами державної влади процедур регуляторної політики на сьогодні в країні є бізнес-сектор (в першу чергу сектор малого та середнього підприємництва).
Рекомендації щодо належного виконання органами державної влади регуляторної політики полягають у наступному:
А) публічно звернутися до Уряду України з вимогами та пропозиціями:
• активізувати освітні заходи для чиновників щодо вимог Закону;
• організувати процес моніторингу виконання вимог закону у проектах Урядових рішень, періодично заслуховувати звіти керівників ЦОВВ на Урядовому комітеті економічного розвитку;
• доповнити Порядок надання документів, які подаються до Міністерства Юстиції з метою їх внесення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, вимогою надання відповідним органом державної влади інформації щодо дотримання ним процедури регуляторної політики (необхідно внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним” від 23 квітня 2001 р. №376).
Б) Звернутися до бізнес-спільноти України з пропозицією об’єднати зусилля щодо:
• Здійснення незалежного постійного моніторингу виконання норм Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” окремими міністерствами та відомствами;
• Розробки незалежних аналізів регуляторного впливу та відстеження результативності регуляторних актів.


ЛИШЕ СКООРДИНОВАНІ, ПОСЛІДОВНІ ТА КВАЛІФІКОВАНІ СПІЛЬНІ ДІЇ БІЗНЕС-СПІЛЬНОТИ МОЖУТЬ ПОКРАЩИТИ СТАН ВПРОВАДЖЕННЯ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ В КРАЇНІ ТА ПІДВИЩИТИ ВІДКРИТІСТЬ ТА ПРОЗОРІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
Завантажити   РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ВИКОНАННЯ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ (травень - жовтень 2004 року) pdf (542K) РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ВИКОНАННЯ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ (травень - жовтень 2004 року) (72K)
До списку публікацій


Шукати публікації

Оберіть тему

Оберіть розділ

Оберіть початкову дату
. .
Оберіть кінцеву дату
. .
Оберіть кількість записів на сторінку

Вкажіть ключові слова в назві


 15.03.2005    18 березня відбудеться чергове засідання Ради приватних підприємців

Тема: питання спрощеної системи оподаткування   Докладніше  
 09.03.2005    "Розвиток малого підприємництва як вимога нової якості системи державного управління"

Читайте на нашому стайті статю Віце-Президента Інституту Дмитра Ляпіна   Докладніше  
 24.02.2005    Протокол Наради під головуванням Прем’єр-міністра України Ю.В.Тимошенко з питання обговорення доцільності ліквідації Держпідприємництва

Читати повний текст протоколу   Докладніше  
 24.02.2005    Громадське обговорення плану заходів, спрямованих на реалізацію Програми дій Уряду "Назустріч людям"

Мінекономіки проводить громадське обговорення плану заходів, спрямованих на реалізацію Програми діяльності Кабінету Міністрів України “Назустріч людям”.   Докладніше  
 22.02.2005    Календар подій Інституту Конкурентного Суспільства

28 лютого у приміщені ВРУ відбувся круглий стіл "Національна та регіональні програми як інструменти державної політики сприяння розвитку малого підприємництва"   Докладніше  
 21.02.2005    Відкрите звернення Прем'єр-міністра Юлії Тимошенко до підприємців України

В п'ятницю 25 лютого Уряд проведе відкриту нараду з питань врегулювання проблем на митниці. Підприємці, які мають конкретні пропозиції з цього питання можуть акредитуватися на участь у нараді.   Докладніше  
При підготовці сайту використані матеріали відкритих джерел
© 2005  Інститут Конкурентного Суспільства
Всі права застережено
Використання матеріалів схвалюється за умови посилання:  http://www.mc30.club
Головна  |  Події  |  Видання  |  Аналітичні документи  |  Про організацію  |  Корисні посилання
Мапа  |  Контакти  |  Пошук  |  Розсилка

За підтримки:

       

Статистика: